thaibestperfume

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
thaibestperfume
พิมพ์ PDF

 คุ ณ ภ า พ  ป ร ะ ห ยั ด  ซื่ อ สั ต ย์  

นั้ น คื อ เ ร า   B e s t  P e r f u m e

ค้าขายสบายใจ ถูกต้องตามกฏหมาย 

 ทะเบียนร้าน ใบสรรพสามิตร สรรพากร ศุลกากร ครบถ้วน

 

 

  

I D   L I N E   :  @thaibestperfume   

บ ริ ก า ร จั ด ส่ ง สิ น ค้ า   ถึ ง ห น้ า บ้ า น ท่ า น

 


.... New  SET Premium.....

 

ชุดเริ่มต้นเปิดร้าน 

 
 

 ความรู้เรื่องน้ำหอม 

ข้อมูลดี ๆ ที่พ่อค้า-แม่ค้า มือใหม่

ควรทราบไว้เป็นความรู้ครับ 

  

 นำ้หอมผสมฝรั่งเศสแท้เกรดA ยอดนิยม

คุณภาพดี เหมาะกับการลงทุน

ขนาด 120 cc  ราคา 105 บ. (0.87 บ./cc)

ขนาด 250 cc ราคา 210 บ. (0.84 บ./cc)

ขนาด 1,000 cc  ราคา 795 บ. (0.795 บ./cc)

 หมายเหตุ เฉลี่ยต่ำสุด  0.795 บ./cc

 คลิ๊ก เพื่อเลือกกลิ่นน้ำหอม 

ชุดเริ่มต้นเปิดร้าน  

รายชื่อน้ำหอม    

 หัวเชื้อนำ้หอม ฝรั่งเศสแท้เกรดA ยอดนิยม

ขนาด 25 cc  ราคา 72 บ.  โปรโมชั่น ซื้อ 10 ฟรี 1 

 ขนาด 120 cc  ราคา 279 บ. 

 ขนาด 250 cc  ราคา 519  บ. 

 ขนาด 1,000 cc ราคา 1,668​ บ.

 คลิ๊ก เพื่อเลือกกลิ่นน้ำหอม 

รายชื่อน้ำหอม 

พิเศษ สุดคุ้ม wow !!!

 นำ้หอมผสมฝรั่งเศสแท้เกรด ส่งร้านทุกอย่าง 20

ขนาด 1,000 cc  ราคา 525 บ. (0.525 บ./cc)

 ขนาด 3,000 cc ราคา 1,495 บ. (0.498 บ./cc)

 ขนาด 5,000 cc  ราคา 2,435 บ. (0.487 บ./cc)

 หมายเหตุ ราคาต่ำสุด cc ละ 0.487 บาท

 เฉพาะขนาด 1,000cc ขึ้นไป เท่านั้น

คลิ๊ก เพื่อเลือกกลิ่นน้ำหอม 

(หากนำไปบรรจุขวดปากกาต้นทุน ขวด + น้ำหอม = 8.17 บาท/ขวด)

ชุดเริ่มต้นเปิดร้าน  

รายชื่อน้ำหอม    

 
 แอลกอฮอล์ 
 ขนาด 1,000 cc ราคา 100 บาท
ขนาด 5,000 cc ราคา 475 บาท
ขนาด 18,000 cc ราคา 1,530 บาท 
 
  ส่วนผสม ธรรมดา
 ขนาด 1,000 cc ราคา 140 บาท
ขนาด 5,000 cc ราคา 675 บาท
ขนาด 18,000 cc ราคา 2,340 บาท 
 
ส่วนผสม  A
 ขนาด 1,000 cc ราคา 160 บาท
ขนาด 5,000 cc ราคา 775 บาท
ขนาด 18,000 cc ราคา 2,700 บาท  
 
ส่วนผสม AA
 ขนาด 1,000 cc ราคา 200 บาท
ขนาด 5,000 cc ราคา 975 บาท
ขนาด 18,000 cc ราคา 3,420 บาท  

 

ชุดน้ำหอมขวดปากกาใส

ราคาแนะนำ ขาย 20-50 บาท

ราคา 144 บาท/ชุด เมื่อซื้อ 10 ชุดขึ้นไปครับ

 ต้นทุนเพียงขวดละ  12 บาท เท่านั้น

 สินค้าที่ลูกค้าได้รับต่อชุด 

1. น้ำหอมเกรด A ยอดนิยม ขนาด 120 ซีซี 1 ขวด

2. ขวดปากกาใส 12 ใบ 

สามารถเลือกชนิดปากกาใสได้ ดังนี้ ครับ 

ปากกาใสฝาสี หรือ ปากกาใสฝาดำ หรือ ปากกาใสฝาขาว

 ** หากรับน้ำหอมขนาดใหญ่ขึ้น  รับขวดแบบยกลัง **

** และเลือกสินค้าแบบราคาประหยัด **

** ต้นทุนต้ำสุด อยู่ที่ 7.81 บาท/ขวด **  

 หมายเหตุ ลูกค้านำไปบรรจุเองครับ

รายชื่อน้ำหอม    

ทางร้านมีนโยบาย

มอบความรู้เรื่องการขายน้ำหอม อย่างเข้าใจได้ง่าย

เพื่อเป็นวิชาชีพ แก่ผู้ที่สนใจ 

ฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย  

 สนใจอยากเรียนรู้

 

 

 


อโรม่า คุณภาพดีมาก กระจายกลิ่นดีมาก

กลิ่นหอมสดชื่่น ไม่เวียนหัว ถ้าให้ลอง 

พร้อมไม้กระจายความหอม

ขนาด 5 cc พร้อมไม้กระจายความหอม

ปลีก 35 บ./ชุด

ส่ง 25 บาท/ชุด (ขั้นต้ำกลิ่นละ 1 โหล)

หมายเหตุ ซื้อไปบรรจุเองต้นทุนดีกว่านี้คะ

ขายดีมากคะ กลิ่นกระจายดีมาก

ชุดเริ่มต้นเปิดร้าน  

 

ขวดแขวน ขนาด 8 cc

ราคาส่ง 25 บาท/ขวด 

- ของหมด รอนำเข้าคะ -

   

 

 

 

 

 

    

รูปสินค้าที่ทางร้านส่งในแต่ละวัน

 ลูกค้าจึงมั้นใจได้ว่าได้รับสินค้าแน่นอนครับ

 

http://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/totallgood1.jpg

รูปหน้าร้านและสโตร์บางส่วนครับ

http://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/totallshop.jpg

 ตัวอย่าง Line ของ ลูกค้าผู้มีพระคุณบางส่วนครับ

http://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/totallline.jpg