thaibestperfume

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

การคำนวณกำไรน้ำหอม

การตั้งราคาเบื่องต้น

         1. น้ำหอมต้นทุน 0.795 บาท นำไปขายซีซี ละ 2-3 บาท แล้วแต่การแข่งขันในตลาด ส่วนขวดหากขายซีซีละ 3 บาท โดยทั่วไปก็จะฟรีขวดให้ลูกค้า หากต้องการบวกค่าขวดไม่ควรบวกเกิน 1 เท่าของราคาที่รับมา 

         2. น้ำหอมต้นทุน 0.487 บาท ลูกค้าส่วนใหญ่นำไปขายส่งร้านทุกอย่าง 20 บาท

คำนวณกำไร ต่อ ขวด

 หากเราขายน้ำหอมหมดขวดจะได้รับเงิน = 120*3 = 360 บาท/ขวด

ต้นทุน = 105 บาท/ขวด 

กำไรสุทธิ หักต้นทุนแล้ว คงเหลือ  = 360- 105 = 255 

คำนวณกำไร ต่อ ซีซี

สมมติ ลูกค้ารับน้ำหอม ขนาด 120 cc ราคา 105 บาท

เพราะฉะนั้น จะตกต้นทุน cc ละ = 105/120 (นำราคาที่ซื้อ/จำนวน cc ที่ได้รับ)= 0.875 บาท

หากเรานำไปขาย CC ละ 3 บาท

จะได้กำไร CC ละ = ราคาขาย - ต้นทุน

= 3-0.875 = 2.125 บาท/cc 

ในส่วนราคาขายขวดแนะนำ บวก 1 เท่าของราคาที่ซื้อมาครับ