thaibestperfume

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

กฎหมายเบื้องต้น

อีเมล พิมพ์ PDF

กฎหมายเบื้องต้น

  สิ่งที่ผิดกฎหมายน้ำหอม

  1. ห้าม Copy โลโก้ของแท้

สำหรับลูกค้าที่รับหัวเชื้อน้ำหอมไปผสมเอง

1. จดทะเบียนร้าน จดเฉพาะร้านที่มีที่ตั้งแน่นอนครับ

2. จดสรรพสามิต โดยเสียภาษี สรรพสามิต 8% ของราคาแนะนำขาย และภาษีมหาดไทย 10% 

3. จดเลขที่รับแจ้ง จดที่สาธารณสุข​ เพื่อความสะอาดของสินค้า กฎหมายใหม่ ใช่ 1เลข/1กลิ่น ค่าจดโดยประมาณเลขละ 2,000 บาทใช้ได้ 3 ปี

 4. ติดฉลากสินค้า

 

 สำหรับลูกค้าที่รับน้ำหอมพร้อมจำหน่าย

1. จดทะเบียนร้าน จดเฉพาะร้านที่มีที่ตั้งแน่นอนครับ

2. สรรพสามิต สามารถใช้เลขที่ร้านได้ ตามจำนวนที่ลูกค้ารับไปจริง แนะนำให้ถ่ายใบเสร็จเป็นหลักฐานเก็บไว้ในโทรศัพท์เลยครับ เพราะจะได้ไม่หาย หรือชำรุด เพราะเมื่อจำหน้าที่มาตรวจสอบ จะมีการเช็คจำนวนที่รับมาจริง กับที่จำนวนที่จำหน่าย พร้อมกับตรวจสอบระยะเวลาการหมดไปของสินค้าตามยอดจำหน่ายที่แท้จริงว่าเหมาะสมกันหรือไม่

3. จดเลขที่รับแจ้ง กฎหมายปัจจุบันใช้เลขของทางร้าน ตามบรรจุภัณฑ์ของทางร้าน แต่ต้องรอหมายเลขใหม่ครับ เพราะต้องมีการจด 1กลิ่น/1เลขตามกฏหมาย ไม่สามารถใช้เลขเดียวทั้งร้านได้แล้ว เพราะถ้าใช้เลขเดียวทั้งร้านตอนนี้ถือว่าผิดกฎหมายครับ​   แต่สามารถนำไปขายได้ครับ​ หากมีเจ้าหน้าที่สอบถามสามารถโทรศัพท์แจ้งทางร้านได้ครับ​เพราะตอนนี้อยู่ในช่วงกฎหมายออกบังคับใช้ใหม่​ 

  4. ติดฉลากสินค้า

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2020 เวลา 10:13 น.